Hiba történt! Nem működik a JavaScript!
A böngésződben le van tiltva a JavaScript futtatása, vagy nem támogatja a JavaScript használatát. Az oldal megfelelő használatához kérjük engedélyezd a JavaScript futtatását böngésződben,
vagy frissítsd egy újabb verzióra, amely támogatja a JavaScript-et:
Firefox, Safari, Opera, Chrome, vagy az Microsoft Edge legújabb verziója.
Flag Counter


If you like what we do and want to donate us a coffee or a monster energy drink, you can do so by clicking the button down below.

A pályaűrszelvény

Utolsó módosítás 4 év óta
leventebleventebFounder
Beküldve 4 év óta
A második írásom a vasúti határsávokról szól, nézzük is:

A pályaűrszelvény

A pályaűrszelvény az a vágány felett körülhatárolt legkisebb tér, amelybe a szabad közlekedés szempontjából semmiféle építménynek, tárgynak vagy anyagnak beérnie nem szabad.
Vágányban végzett munkáknál a sínszálak közt hagyott anyag nem érhet a sínfej fölé, de a kerékkarima helye mindig szabad legyen. Kavicsot, homokot úgy kell lerakni, hogy, 45°-nál meredekebb rézsűt ne alkosson és a sínfej belső oldalától legalább 80 cm-re legyen a síntől. Függőlegesen tárolt tárgyakat (talpfa, tégla) a sínfej belső oldalától csak 1,8 m távolságban szabad lerakni.
Állomási rakodók és raktárperonok felső, síkja a sínfej felett 1,12 méterre, a homokrakodóké 1,29 m-re legyen.
A fontosabb épületeknek és egyéb létesítményeknek a vágánytengelytől való távolsága a 10. alatt van megadva.
Az űrszelvényvizsgálat a pályakocsira szerelt, lécből készült űrszelvénymintával történik.
Építmények, műtárgyak, rakodók mellett és alagutakban az űrszelvényre különös gondot kell fordítani, mert a pálya irány viszonyainak megváltoztatása, vagy egyoldalú süppedése űrszelvénybe nyúló akadályt okozhat.
Az űrszelvényt mindig a sínfejeket összekötő egyenesre merőlegesen kell mérni, ívekben a keret tehát lefelé ferdén áll, az alakja pedig kifelé nyúlik.

A rakszelvény

A rakszelvény a kocsi rakománya által körülhatárolt legnagyobb tér, amelyen kívül sem rakománynak, sem pedig kocsialkatrésznek érnie nem szabad. Arakszelvény kisebb, mint az űrszelvény.
A vonalra érvényes űrszelvény és rakszelvény szabványrajzok a pályamesteri irodában ki vannak függesztve.
A rakszelvény ellenőrzésére a rakminta szolgál. Mind a pályafenntartási, mind a forgalmi, mind a kereskedelmi szolgálatnak kötelessége mindenkor figyelemmel kísérni a rakminták állapotát, mert azok feladatuknak csak úgy felelnek meg, ha kellő ellenőrzés alatt állnak.
A rakminta alatti vágány fekszínének pontos beszabályozása után a sín magasságát a rakminta két oldalán maradandóan meg kell jelölni.

Szabadon tartandó tér

A vágányok melletti építmények elhelyezésénél figyelembe veendő szelvény. Szabadon tartandó teret kell biztosítani hidaknál, felüljáróknál, peronoknál, rakodóknál, jelzőknél, térvilágításoknál, korlátok és kerítéseknél stb.

F2 / 1.2.20. Elsodrási határ

A vágánytengelytől meghatározott távolság, (párhuzamos vonal), amelyen kívül a vonat sebességéből származó elsodró hatás már nem érvé- nyesül. A sebesség mértékétől függő sáv méretét az Országos Vasúti Szabályzat tartalmazza.
(OVSZ. 1.3.2.5. )
Vasút megközelítése közúttal, védo˝sáv létrehozása Egymást megközelíto˝ vasút és közút esetén biztonsági okokból a vágánytengely és az útburkolat széle között védo˝sávot kell létrehozni. Ennek megfelelo˝en: - ha az út szintje a vasút sínkorona szintjéhez viszonyítva -1,5 m és +4,5 m között van, és a vasúti pálya v = 60 km/h-nál nagyobb sebességre alkalmas, akkor a védo˝sáv kötelezo˝ szélessége legalább 20,0 m; - ennél nagyobb szintkülönbség esetén, ha az út felül van, az alsó szinten a vágánytengely és a talpvonal között 10,0 m, ha a vasút van felül, az út szintjén az útburkolat széle és a talpvonal között 15,0 m szélességben közel vízszintesen kell a földmu˝vet kialakítani. Az elo˝bbi védo˝sávok szélessége a szintbeli keresztezések és környékük kivételével csökkentheto˝, ha megfelelo˝ védo˝szerkezetet helyeznek el. - A v = 60 km/h vagy ennél kisebb sebességre tervezett vasúti pálya mellett a védo˝sáv 7,50 m széles, belterületen - helyszu˝ke esetén - az útpadka (járda) széle az elsodrási határon kívül legalább 1,00 m széles lehet. Az út menti védo˝sávban a vasúti átjárókhoz tervezett félreálló és menekíto˝ sáv, valamint parkoló elhelyezheto˝. A közúti forgalomnak a vasúti közlekedést zavaró fényeit árnyékolni kell. A zavarás tényét a vasút üzemelteto˝je határozza meg. Vasúti pálya mellett fekvo˝ - a vasút üzemi útjainak kivételével - gyalogút, járda, kerékpárút vágány felo˝li széle a vágánytengelyto˝l legalább 4 m + a vágányra engedélyezett sebesség méterben kifejezett századrésze legyen. Ha ez a távolság nem tartható, a gyalogút, a járda, a kerékpárút és a vasút közé korlátot, kerítést kell elhelyezni.

Üzemi közlekedési tér

Tolatásnál, rakodásnál a munkát végző személyek részére szükséges, elsodrási határon kívüli tér.

Következő észosztásom a vasúti vágánytengely távolságokról fog szólni.
Kérdezni ér, de csak ha nyelvtanilag helyes és ép kérdés.

s21.postimg.cc/6xy123ref/1902799_1034417596577736_6571202765143067779_n.jpg
s14.postimg.cc/739w7zkmp/11988564_1034417599911069_5475938799288905092_n.jpg


s3.postimg.cc/h8xjghu5f/12002241_1034417603244402_9081606535718408521_n.jpg

Köszönet Molnár Ferenc-nek a témáért.
Neked van jogod megtekinteni a társalgásokat a fórumon.
Neked nincs jogod témát indítani a fórumon.
Neked nincs jogod hozzászólni ehhez a témához.
Neked nincs jogod szavazást indítani a fórumon.
Neked nincs jogod csatolmányt feltölteni a fórumra.
Neked nincs jogod csatolmányt letölteni a fórumról.
Felhasználók a témában: leventeb