Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Flag Counter


If you like what we do and want to donate us a coffee or a monster energy drink, you can do so by clicking the button down below.

A pályaűrszelvény

Last updated on 4 years ago
leventebleventebFounder
Posted 4 years ago
A második írásom a vasúti határsávokról szól, nézzük is:

A pályaűrszelvény

A pályaűrszelvény az a vágány felett körülhatárolt legkisebb tér, amelybe a szabad közlekedés szempontjából semmiféle építménynek, tárgynak vagy anyagnak beérnie nem szabad.
Vágányban végzett munkáknál a sínszálak közt hagyott anyag nem érhet a sínfej fölé, de a kerékkarima helye mindig szabad legyen. Kavicsot, homokot úgy kell lerakni, hogy, 45°-nál meredekebb rézsűt ne alkosson és a sínfej belső oldalától legalább 80 cm-re legyen a síntől. Függőlegesen tárolt tárgyakat (talpfa, tégla) a sínfej belső oldalától csak 1,8 m távolságban szabad lerakni.
Állomási rakodók és raktárperonok felső, síkja a sínfej felett 1,12 méterre, a homokrakodóké 1,29 m-re legyen.
A fontosabb épületeknek és egyéb létesítményeknek a vágánytengelytől való távolsága a 10. alatt van megadva.
Az űrszelvényvizsgálat a pályakocsira szerelt, lécből készült űrszelvénymintával történik.
Építmények, műtárgyak, rakodók mellett és alagutakban az űrszelvényre különös gondot kell fordítani, mert a pálya irány viszonyainak megváltoztatása, vagy egyoldalú süppedése űrszelvénybe nyúló akadályt okozhat.
Az űrszelvényt mindig a sínfejeket összekötő egyenesre merőlegesen kell mérni, ívekben a keret tehát lefelé ferdén áll, az alakja pedig kifelé nyúlik.

A rakszelvény

A rakszelvény a kocsi rakománya által körülhatárolt legnagyobb tér, amelyen kívül sem rakománynak, sem pedig kocsialkatrésznek érnie nem szabad. Arakszelvény kisebb, mint az űrszelvény.
A vonalra érvényes űrszelvény és rakszelvény szabványrajzok a pályamesteri irodában ki vannak függesztve.
A rakszelvény ellenőrzésére a rakminta szolgál. Mind a pályafenntartási, mind a forgalmi, mind a kereskedelmi szolgálatnak kötelessége mindenkor figyelemmel kísérni a rakminták állapotát, mert azok feladatuknak csak úgy felelnek meg, ha kellő ellenőrzés alatt állnak.
A rakminta alatti vágány fekszínének pontos beszabályozása után a sín magasságát a rakminta két oldalán maradandóan meg kell jelölni.

Szabadon tartandó tér

A vágányok melletti építmények elhelyezésénél figyelembe veendő szelvény. Szabadon tartandó teret kell biztosítani hidaknál, felüljáróknál, peronoknál, rakodóknál, jelzőknél, térvilágításoknál, korlátok és kerítéseknél stb.

F2 / 1.2.20. Elsodrási határ

A vágánytengelytől meghatározott távolság, (párhuzamos vonal), amelyen kívül a vonat sebességéből származó elsodró hatás már nem érvé- nyesül. A sebesség mértékétől függő sáv méretét az Országos Vasúti Szabályzat tartalmazza.
(OVSZ. 1.3.2.5. )
Vasút megközelítése közúttal, védo˝sáv létrehozása Egymást megközelíto˝ vasút és közút esetén biztonsági okokból a vágánytengely és az útburkolat széle között védo˝sávot kell létrehozni. Ennek megfelelo˝en: - ha az út szintje a vasút sínkorona szintjéhez viszonyítva -1,5 m és +4,5 m között van, és a vasúti pálya v = 60 km/h-nál nagyobb sebességre alkalmas, akkor a védo˝sáv kötelezo˝ szélessége legalább 20,0 m; - ennél nagyobb szintkülönbség esetén, ha az út felül van, az alsó szinten a vágánytengely és a talpvonal között 10,0 m, ha a vasút van felül, az út szintjén az útburkolat széle és a talpvonal között 15,0 m szélességben közel vízszintesen kell a földmu˝vet kialakítani. Az elo˝bbi védo˝sávok szélessége a szintbeli keresztezések és környékük kivételével csökkentheto˝, ha megfelelo˝ védo˝szerkezetet helyeznek el. - A v = 60 km/h vagy ennél kisebb sebességre tervezett vasúti pálya mellett a védo˝sáv 7,50 m széles, belterületen - helyszu˝ke esetén - az útpadka (járda) széle az elsodrási határon kívül legalább 1,00 m széles lehet. Az út menti védo˝sávban a vasúti átjárókhoz tervezett félreálló és menekíto˝ sáv, valamint parkoló elhelyezheto˝. A közúti forgalomnak a vasúti közlekedést zavaró fényeit árnyékolni kell. A zavarás tényét a vasút üzemelteto˝je határozza meg. Vasúti pálya mellett fekvo˝ - a vasút üzemi útjainak kivételével - gyalogút, járda, kerékpárút vágány felo˝li széle a vágánytengelyto˝l legalább 4 m + a vágányra engedélyezett sebesség méterben kifejezett századrésze legyen. Ha ez a távolság nem tartható, a gyalogút, a járda, a kerékpárút és a vasút közé korlátot, kerítést kell elhelyezni.

Üzemi közlekedési tér

Tolatásnál, rakodásnál a munkát végző személyek részére szükséges, elsodrási határon kívüli tér.

Következő észosztásom a vasúti vágánytengely távolságokról fog szólni.
Kérdezni ér, de csak ha nyelvtanilag helyes és ép kérdés.

s21.postimg.cc/6xy123ref/1902799_1034417596577736_6571202765143067779_n.jpg
s14.postimg.cc/739w7zkmp/11988564_1034417599911069_5475938799288905092_n.jpg


s3.postimg.cc/h8xjghu5f/12002241_1034417603244402_9081606535718408521_n.jpg

Köszönet Molnár Ferenc-nek a témáért.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Users who participated in discussion: leventeb